Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    304.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
04 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
198266
ລາງວັນ 2
166178
ລາງວັນ 3
053054
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
344667
126306
979264
819454
616591
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
699643
279635
858218
161170
328629
03 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
574631
ລາງວັນ 2
666051
ລາງວັນ 3
317182
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
232813
654537
496855
784794
692244
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
482017
649617
473007
403336
690033
02 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
097948
ລາງວັນ 2
643524
ລາງວັນ 3
081138
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
244013
328439
376147
682518
688741
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
621529
947953
654678
193587
243690
01 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
793525
ລາງວັນ 2
665041
ລາງວັນ 3
249683
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
943926
339491
574042
947304
230250
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
776923
686937
197174
289332
470257
30 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
398676
ລາງວັນ 2
441736
ລາງວັນ 3
052558
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
151510
545201
652959
941116
841854
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
243107
378413
951133
547924
147219
29 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
192309
ລາງວັນ 2
653745
ລາງວັນ 3
021296
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
117598
213501
493332
265046
573745
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
976458
176470
824076
869116
852932
28 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
768443
ລາງວັນ 2
351645
ລາງວັນ 3
283192
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
604579
172343
665891
145047
971068
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
409147
807788
943072
628479
984659
27 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
300562
ລາງວັນ 2
913814
ລາງວັນ 3
740129
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164701
613815
211627
642857
616576
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
383722
996535
494468
931552
733700
26 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
298520
ລາງວັນ 2
730918
ລາງວັນ 3
086354
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
644626
588501
597655
666721
980529
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
467772
445146
170971
269909
437382
25 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
786522
ລາງວັນ 2
323082
ລາງວັນ 3
241647
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
972595
601580
668555
203531
888039
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
734721
183380
480717
686653
409060
24 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
287845
ລາງວັນ 2
459683
ລາງວັນ 3
060241
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
383515
363918
919026
952559
487190
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
586821
925519
952886
477634
807434
23 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
541427
ລາງວັນ 2
796538
ລາງວັນ 3
059182
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
393011
500415
364515
700452
150601
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
635128
260842
136625
544939
120048
22 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
327864
ລາງວັນ 2
670021
ລາງວັນ 3
248334
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
696699
731976
229690
737791
130918
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
296019
569727
145471
528355
639820
21 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
029685
ລາງວັນ 2
252420
ລາງວັນ 3
391394
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
820149
440615
831837
406540
761797
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
228305
470062
209226
945330
188144
20 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
340317
ລາງວັນ 2
455582
ລາງວັນ 3
899340
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
487693
574291
255441
768341
690732
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
283520
581801
552441
364222
731488
19 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
137481
ລາງວັນ 2
270072
ລາງວັນ 3
891905
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
723194
348026
699772
924998
598124
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
474586
841490
982912
897796
892185
18 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
156039
ລາງວັນ 2
149370
ລາງວັນ 3
145399
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
998726
521952
936561
232686
383351
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
753247
818513
740609
607521
491486
17 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
070911
ລາງວັນ 2
627118
ລາງວັນ 3
961837
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
991490
731389
982465
415417
744000
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
859890
924586
219117
712972
279643
16 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
427135
ລາງວັນ 2
666587
ລາງວັນ 3
716074
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
861332
592853
854838
277641
835255
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
900358
669268
526999
847753
799767
15 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
190546
ລາງວັນ 2
630640
ລາງວັນ 3
234991
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
908843
878203
979174
678082
281130
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
789583
548747
490388
251620
159717
14 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
053428
ລາງວັນ 2
213725
ລາງວັນ 3
473367
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
271442
221250
408315
265397
394147
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
283572
338203
158280
701877
665403
13 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
128157
ລາງວັນ 2
387175
ລາງວັນ 3
568704
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
758380
288019
898548
957158
620252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
967133
544048
603359
230796
643021
12 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
981366
ລາງວັນ 2
741429
ລາງວັນ 3
640499
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
881214
605528
620383
514865
200692
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
889910
914624
236188
848668
992314
11 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
238590
ລາງວັນ 2
754077
ລາງວັນ 3
743722
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
550286
982344
623366
536170
677452
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
764925
117334
367622
895285
149777
10 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
017648
ລາງວັນ 2
603662
ລາງວັນ 3
578672
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
178188
649981
988177
926236
678299
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
946737
892517
662024
360190
736429
09 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753224
ລາງວັນ 2
479518
ລາງວັນ 3
991490
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
924273
189984
273208
818498
206710
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
175600
799488
972402
313323
829668
08 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
113518
ລາງວັນ 2
784315
ລາງວັນ 3
818868
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
703489
811536
796457
264675
713609
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
943805
470186
638409
402158
625240
07 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
196820
ລາງວັນ 2
910530
ລາງວັນ 3
463780
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
544425
591571
211921
129421
634076
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
630993
394232
710938
826668
411542
06 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
023534
ລາງວັນ 2
541300
ລາງວັນ 3
426947
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
652487
758508
471801
345363
419535
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
522534
210553
589754
261941
996263
05 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
516498
ລາງວັນ 2
629380
ລາງວັນ 3
625423
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
135756
886316
690213
546326
330985
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
273939
370508
578677
174706
477330
04 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
123624
ລາງວັນ 2
173744
ລາງວັນ 3
374896
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
259039
961769
333838
310582
748676
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
726553
283553
204488
416961
704934
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ